free web page maker download

PRACOWNIA  INŻYNIERSKA 
mgr inż. Monika KubiczPRACOWNIA KONSTRUKCYJNA

Właścicielka pracowni: mgr inż. Monika Kubicz


Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie (rocznik 2009). Pierwsze doświadczenie projektowe zdobywałam w Pracowni Architektonicznej arch. Grażyny Byrczek a później współpracując z podhalańskimi biurami architektonicznymi i konstrukcyjnymi.


W latach 2005 – 2015 pracowałam w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Wydziale Planowania Przestrzennego (obecnie Wydział Rozwoju i Urbanistyki) gdzie zajmowałam się prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy a także sprawami dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium.


Zdobyte doświadczenie, wiedza i umiejętności zaowocowały otworzeniem własnej pracowni inżynierskiej. Zajmuję się głównie projektowaniem konstrukcji budowlanych i inżynierskich (budynki mieszkalne, usługowe, gospodarcze, …...), jak również opracowywaniem projektów rozbiórek, opinii technicznych.

Ponadto zapewniam pomoc w sprawach dotyczących zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę (tzw. „zgłoszenia”) a także w sporządzaniu pism i wniosków do instytucji i urzędów.


W opracowywanych projektach, stosowane są zalecenia Polskich Norm Budowlanych, wytyczne ITB, jak również wiedza zaczerpnięta z polskiej i zagranicznej literatury fachowej. Proces projektowania począwszy od obliczeń, po rysunki i specyfikacje jest całkowicie skomputeryzowany co gwarantuje wysoki standard dokumentacji budowlanej oraz szybką obsługę. Moje projekty cechuje wysoka ekonomiczność rozwiązań, rzetelność, terminowość.

W swojej pracy korzystam wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania m.in. Specbud, Konstruktor, Arcadia.


Posiadam uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń.


Zapraszam Inwestorów i Biura Architektoniczne do współpracy.


PROJEKTY KONSTRUKCJI

NADZÓR BUDOWLANY

OPINIE  TECHNICZNEZNAJDZ NAS

Not found